Docencia

Escola de Enxeñaría
Industrial

industriales
 • Estudos oficiais de grao7 titulacións
 • Dobres Graos3 titulacións
 • Mestrados 8 titulacións
 • Programas de doutoramento3 programas
 • eei.uvigo.es

Graos

1. Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
2. Enxeñaría en Organización Industrial
3. Enxeñaría Eléctrica
4. Enxeñaría Mecánica
5. Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
6. Enxeñaría en Química Industrial
7. Enxeñaría Biomédica

Dobles Graos

1. Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática e Enxeñaría Mecánica
2. Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
3. Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica

Mestrados

1. Enxeñaría Industrial
2. Dirección e Innovación da Cadea de Subministración
3. Industria 4.0
4. Enxeñaría da Automoción
5. Mecatrónica
6. Prevención de Riscos Laborais
7. Enerxía e Sustentabilidade
8. Enxeñaría Biomédica

Doutoramentos

1. Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
2. Enxeñaría Química
3. Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Telecomunicaciones
 • Estudos oficiais de grao1 titulación
 • Mestrados4 titulacións
 • Programas de doutoramento3 programas
 • teleco.uvigo.es

Graos

1. Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación

Mestrados

1. Enxeñaría de Telecomunicación
2. Interuniversitario en Ciberseguridade
3. Matemática Industrial
4. Internacional en Visión por Computador

Doutoramentos

1. Tecnoloxías da Información e as Comunicacións
2. Métodos Matemáticos e Simulación Numérica en Enxeñaría e Ciencias Aplicadas
3. Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

minas
 • Estudos oficiais de grao2 titulacións
 • Mestrados1 titulación
 • Programas de doutoramento3 programas
 • minasyenergia.uvigo.es

Graos

1. Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
2. Enxeñaría da Enerxía

Mestrados

1. Enxeñaría de Minas

Doutoramentos

1. Xeotecnoloxías aplicadas á Construción, Enerxía e Industria
2. Láser, Fotónica y Visión
3. Protección del Patrimonio Cultural