Alianzas

Colaboracións

Vigo Tecnolóxico interactúa co tecido produtivo da súa contorna, representado polos diferentes clústeres sectoriais e asociacións empresariais do eido industrial e de servizos en Galicia.

ACLUNAGA

Asociación Clúster do naval galego

Página web: http://www.aclunaga.es/

ACLUGEXA

Asociación clúster da xeotermia galega

Página web: https://www.acluxega.com/

AIMEN

Asociación de investigación metalúrxica do noreste

Página web: https://www.aimen.es/

ANFACO

Asociación nacional de fabricantes de conservas de pescados

Página web: http://www.anfaco.es/es/index.php

ASIME

Asociación de industriais metalúrxicos de Galicia

Página web: https://asime.es/

BIOGA

Clúster tecnológico empresarial das ciencias da vida

Página web: https://www.bioga.org/

COMG

Cámara oficial mineira de Galicia

Página web: https://camaraminera.org/

CESGA

CESGA

Centro de supercomputación de Galicia

Página web: https://www.cesga.es/

CLUSAGA

Clúster alimentario de Galicia

Página web: https://www.clusteralimentariodegalicia.org/

CEAGA

CEAGA

Clúster de empresas de automoción de Galicia

Página web: https://www.ceaga.com/

CMD

CMD

Clúster da madeira e o deseño de Galicia

Página web: http://clustermadeira.com/

Cluster TIC Galicia

CLÚSTER TIC GALICIA

Clúster tic de Galicia

Página web: https://www.clusterticgalicia.com/

COINTEGA

Clúster galego téxtil moda

Página web: http://www.cointega.com/

CTAG

CTAG

Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia

Página web: https://ctag.com/

Energylab

ENERGYLAB

Energylab

Página web: https://energylab.es/

CTG

CTG

Fundación centro tecnolóxico do granito de Galicia

Página web: http://www.fctgranito.es/

GAIN

Axencia galega de innovación

Página web: http://gain.xunta.gal/

gradiant

GRADIANT

Gradiant

Página web: https://www.gradiant.org/

INEO

Ineo

Página web: https://www.ineo.org/

INEGA

Instituto enerxético de Galicia

Página web: http://www.inega.gal/

IISGS

Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur

Página web: http://www.iisgaliciasur.es/

XUNTA DE GALICIA

Xunta de Galicia

Página web: https://www.xunta.gal/portada

ZONA FRANCA VIGO

Zona franca Vigo

Página web: https://www.zfv.es/portal/index.html