Vigo Tecnolóxico

Vigo TecnolóxicoVigo Tecnolóxico
Campus Vigo Tecnolóxico

O Campus Vigo Tecnolóxico fomenta as sinerxías no eido da enxeñaría dentro e fóra da Universidade de Vigo, co propósito de transferir coñecemento e tecnoloxía e xerar valor para a sociedade.

O seu obxectivo é dinamizar o proceso de transformación da I+D+i galega e contribuír á mellora da súa competitividade, mediante unha oferta docente e de investigación conforme coas demandas do tecido produtivo, e a xeración de tecnoloxías capaces de responder aos retos sociais de maneira sostible.

Coñece Vigo Tecnolóxico

Teleco
Industriales
Minas
atlanTTic
Vigo Tecnoloxico
cintecx

Os piares de Vigo Tecnolóxico

Misión, Visión e Valores

Historia

Organización e Goberno

Liñas de Especialización

Estratexia

Proxectos